söndag 14 september 2014

Moderaterna i Emmaboda ber om ditt förtroende


Idag kan du rösta för en förändring i Emmaboda kommun. Mer valfrihet, mer välfärd för skattepengarna och ett politiskt ledarskap som vill föra Emmaboda framåt. Passa samtidigt på att rösta för fortsatt tillväxt och fler jobb i landet, en nära sjukvård och tre starka sjukhus i länet.
Med denna politik söker vi ditt förtroende idag.

Vi har under valrörelsen dagligen presenterat olika delar ur vårt handlingsprogram på denna sida. Tillsammans utgör delarna en politik som ser hela Emmaboda kommun och för samhället framåt. Du hittar hela programmet under fliken Vår politik

Här hittar du även Moderaterna i Landstinget i Kalmar läns sjukvårdsprogram för vår kommun         (i högerspalten på denna sida), ett antal punkter om vad vi vill göra där du bor.

Sjukvårdsprogrammet för hela länet hittar du här. Det kan enkelt sammanfattas med att vi vill föra enklare vardagssjukvård närmare dig.Fler läkar- och sjuksköterskemottagningar, mer samverkan mellan kommun och landsting, större möjligheter för dig att påverka din egen sjukvårdssituation. Men vi vill också som enda parti på ett tydligt sätt stärka länets tre sjukhus genom att specialisera dem. Vi tror att du är beredd att åka lite längre för planerade vårdinsatser om du vet att du får den bästa vården. Vi är övertygade att detta också är en förutsättning om vi ska kunna behålla alla sjukhus i länet.

Mot oss står de rödgröna partierna och SD. Fyra partier som inte har någon jobbpolitik och klumpar ihop människor i grupper. De rödgrönas politik innebär mindre tillväxt, den gör det svårare att bo och verka på landsbygden och den ger mindre skatteintäkter till vård, skola och omsorg. SD har en politik som utesluter stora grupper i vårt samhälle och säger att alla människor inte är lika mycket värda.

Rösta på Moderaterna i alla tre valen idag och du vill ha ett öppet Sverige som går framåt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar