torsdag 11 september 2014

Gör ER-sjön/Bjurbäcksområdet till Emmabodas Central Park


Illustration: Eva Regin Johnston. Bilden ska ses som en inspirerande tankebild, inte som ett exakt förlag.


Området runt Bjurbäcken och ER-sjön erbjuder stora möjligheter till rekreation och är en stor tillgång för kommunen. Moderaterna har ambitionen att utveckla området till något ännu bättre – en naturlig samlingsplats och ett centrum för både spontanaktivitet och organiserade aktiviteter. Vi presenterar tre konkreta förslag som ett första steg i denna ambition.
 
– Bekanta utifrån som besöker Emmaboda för första gången är ofta imponerade över att vi har ett sådant här fint och naturskönt område mitt i Emmaboda. De blir nästan lite överraskade efter att ha sett andra delar av centrum. Samtidig är de förvånade över att det inte är fler människor som använder området. Det här vill vi ändra på, säger Sten Olof Johansson (M).
 
 
Moderaterna vill:
  • Rusta upp och utveckla lekparken till en ännu mer spännande och trygg plats för både barn och vuxna. Många föräldrar efterlyser ett annat underlag än sand och någon form av stängsel mot sjön och vägen.
  • Förse området med fler rast- och sittplatser. Många äldre som bor i området vill se en sådan förbättring. 
  • Tillsammans med ideella krafter och föreningslivet, till exempel Emmaboda samhällsförening, gemensamt ta fram en plan för hur vi ska utveckla området. Om vi ska locka till organiserade aktiviteter och spontanaktiviteter måste vi göra föreningslivet och invånarna delaktiga i områdets utveckling.  
 
– Att vilja göra Bjurbäcken/ER-sjön till en småstadsvariant av Central park låter kanske lite storvulet, men det är en kul tankebild att jobba utifrån, säger Sten Olof Johansson.
 
 
 


 

 

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar