fredag 12 september 2014

Attraktiv arbetsgivare

För att i framtiden kunna rekrytera de medarbetare vi behöver måste kommunen upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna är kommunens viktigaste tillgång. Deras kompetens, engagemang och bemötande är avgörande för kvaliteten i verksamheten. Vägen till engagerade och positiva medarbetare stavas öppenhet, delaktighet, korta beslutsvägar och gott ledarskap.
 
Genom kontinuerlig kompetensutveckling, nya arbetsformer och stimulerande arbetsmiljö kan kommunens tillgång till kvalificerade och kompetenta medarbetare tryggas. Kommunen bör utveckla särskilda strategier för hur den kan bli en ännu attraktivare arbetsgivare. 
 
Moderaterna vill: 
  • Erbjuda kompetensutbildning. 
  • Införa utvecklingskonton. 
  • Sätta upp tydliga och mätbara mål för verksamheterna. 
  • Aktivt efterfråga förbättringsförslag från medarbetarna.


 
 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar