Vår politik

Här kan du läsa hela vårt handlingsprogram

(Klicka på länken ovan)

Här presenterar vi vår valplattform och vår handlingsplan för Emmaboda kommun 2014-2018 i ett kombinerat dokument. Vi tror att ett parti som vill ta ansvar för Emmabodas framtid måste ha ett brett perspektiv för att se alla de samhällsprogram som medborgarna ser.

Detta är vårt handlingsprogram – ett ständigt levande dokument som revideras allt eftersom nya idéer kommer fram i dialogen med medborgarna och inom partiet. Allt vi beskriver och vill göra kanske inte kan genomföras under denna mandatperiod, men det visar vad våra prioriteringar är både på kort och lite längre sikt.

Detta är våra fem viktigaste punkter inför valet 2014:

Ordning och reda i ekonomin

Låneskulden måste minskas. Under 2013 ökade kommunens upplåning med 63 miljoner från 40 till 103 miljoner kronor. Vi måste skapa ett större överskott i den kommunala ekonomin, så att vi kommer tillbaka till ett läge där vi kan klara våra investeringar med egen finansiering.

Valfrihet och konkurrens

Många av de verksamheter som kommunen utför kan och ska konkurrensutsättas och prövas mot alternativa driftsformer. Den som gör det bäst, med högst kvalitet och till lägsta kostnad skall också utföra uppdraget.

Mer resurser till äldreomsorgen och skolan

Dessa tillhör kärnverksamheterna och inom såväl äldreomsorgen som skolan behövs förstärkning av resurserna.

Måluppfyllelse i skolan   

Grundskolans årskurs 6 visar på goda resultat, men dessa sjunker sedan i årskurs 7 till 9. 2013 var det endast 69 procent av eleverna som slutade årskurs 9 med godkänt i alla ämnen. Detta måste tas på stort allvar då annars många av våra ungdomar riskerar att gå vidare i livet med försämrade förutsättningar för vidare studier och arbetsliv.

Satsa på medarbetarna  

Medarbetarna är kommunens viktigaste tillgång. Det är personalen ute i skolorna, omsorgen och övriga verksamheter som jobbar hårt för att vardagen ska fungera för invånarna. Därför vill vi satsa på kommunens medarbetare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar