lördag 13 september 2014

Investeringar

Emmaboda har genomfört stora investeringar de senaste åren, bland annat inom för- och grundskola. Investeringar som varit angelägna för att vi ska vara en attraktiv kommun. Dessa investeringar har inte varit möjliga att finansiera med egna medel. Kommunen har tvingats till en utökad upplåning med större ränteutgifter och svagare finansiell ställning som resultat av detta. 
Därför måste nya investeringar de närmaste åren finansieras med egna medel och låneskulden amorteras. En plan för finansiering av nya investeringar och amortering under de närmaste fem åren bör upprättas då vi befinner oss i ett läge där ytterligare investeringar för att öka kommunens attraktivitet för och service till medborgarna är angelägna.
 Moderaterna vill: 
  • Upprätta en långsiktig investeringsplan. 
  • Upprätta en finansierings- och amorteringsplan. 
  • Minska lånefinansieringen och i första hand finansiera nya investeringar med egna medel.
Fram till valet presenterar vi delarna i vårt handlingsprogram i olika inlägg här på bloggen. Du hittar hela programmet under fliken Vår politik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar