torsdag 4 september 2014

En bra skola för alla


En bra skola är en förutsättning för att värna vårt samhälle och för att kunna ge alla människor möjlighet att utveckla sina färdigheter. Ingen får lämnas efter. Samtidigt ska ingen elev hållas tillbaka utan ges möjlighet och stimulans att utvecklas i sin egen takt. Inflytandet över den egna utbildningen ska successivt öka under skolgången.
Moderaterna vill:
  • Förstärka arbetet mot mobbning.
  • Ge de olika skolorna större möjlighet att planera sin egen verksamhet.
  • Utveckla lärarnas kompetens.
  • Utveckla samarbetet mellan skolan/förskolan och näringslivet.
  • Ge tidiga insatser till elever med särskilda behov.
  • Underlätta samverkan mellan kommun och landsting när det gäller barn med neuropsykiatriska funktionshinder och psykisk ohälsa.
  • Vidareutveckla projektet sommarlovsentreprenör.
  • Skapa möjligheter för ett ungdomens hus.
  • Stimulera och utveckla ungdomarnas möjlighet att delta i den demokratiska processen. 
  • Inrätta ett lärcentrum för eftergymnasial utbildning.
Fram till valet presenterar vi delarna i vårt handlingsprogram i olika inlägg här på bloggen. Du hittar hela programmet under fliken Vår politik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar