onsdag 11 november 2015

Mörkläggning eller felräkning i den röda majoritetens budget?
Pressmeddelande 2015-11-11

Den röda majoriteten och Alliansen har presenterat varsitt budgetförslag som vid en första anblick skiljer sig åt väldigt lite. Båda sidor vill till exempel satsa 3,5 Mkr på personalförstärkningar för det nya LSS-boendet från och med 2017. Båda sidor vill också återställa underskottet 2014 över de kommande tre åren, vilket kommunallagen föreskriver att kommunen ska göra om inga synnerliga skäl föreligger. Den stora skillnaden är att det i majoritetens budget för 2017 fattas nästan 3 Mkr till dessa åtgärder, pengar som kommunen måste spara på annan verksamhet istället.

Det allvarliga i det här att detta budgethål inte nämndes med en rad i majoritetens budgetförslag. Resultatet som de angett för 2017 blir i själva verket mycket lägre och räcker inte till återställningen. Majoriteten fick chansen att förklara sig för Alliansen och medborgarna innan beslut fattades på fullmäktige, men vägrade att svara på varför man utelämnat en så viktig uppgift i sitt budgetförslag.

– Jag vill helst tro att den röda majoriteten har räknat fel och i så fall hade det varit klädsamt om de erkänt detta. Det enda alternativa svaret jag ser är att majoriteten medvetet har försökt mörka det här inför budgetdebatten, säger Sten Olof Johansson (M), gruppledare för Moderaterna.

Alliansen gör en försiktigare ekonomisk framtidsbedömning än den röda majoriteten. I vårt budgetförslag för 2016 är vi mer återhållsamma i tilldelningarna till nämnderna. Vi förslår till exempel 700 000 kronor mindre än majoriteten i ramökning till Socialnämnden. I gengäld är vi frikostigare än dem 2017. De ekonomiska skillnaderna kan alltså verka små men innebär i praktiken att kommunen med vårt förslag kan göra lagstadgade återställningar av underskottet och satsa på LSS-boendet – utan att spara ytterligare inom verksamheterna. Dessutom vill vi genomföra valfrihetsreformer och genomlysning av alla verksamheter. Det skulle kunna förbättra kommunens ekonomi ytterligare.

Genom att lägga en återhållsam och ansvarsfull budget vill vi bespara verksamheterna från chockåtgärder i framtiden.

– Den röda majoritetens budget innehåller en dold besparingsbomb på nästan 3 Mkr som exploderar 2017. Ska majoriteten strunta i återställningskravet? Eller tänker de säga upp personal och försämra kvaliteten, kanske rent utav lägga ner verksamheter, inom välfärden? säger Sten Olof Johansson (M)

Läs Alliansens budgetförslag här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar