fredag 13 november 2015

…men en prognos ska åtminstone ta med kända uppgifter

Idag bemöter Ann-Marie Fagerström (S) Moderaterna i Barometern. Artikeln finns att läsa på nätet, gårdagens som innehåller vår kritik gjorde det inte när detta inlägg publicerades. Fagerström viftar bort vår kritik och säger att en prognos är bara en prognos. Siffrorna justeras nästa år när vi vet mer. Men Moderaterna anser att ett prognostiserat resultatet i ett budgetförslag alltid ska ta hänsyn till kända kostnader. 

Att i sitt budgetförslag inte ta med kända och kommande minusposter vi är överens om är antingen ren och skär försumlighet eller medvetet missledande av medborgarna och de folkvalda i fullmäktige som ska ta ställning till budgetalternativen.

Moderaterna och Alliansen har i sina budgetförslag under mer än två mandatperioder föreslagit valfrihetsreformer och genomlysning av den kommunala verksamheten. Vi har gjort det för att det kan leda till bättre kvalitet inom välfärden och att skattebetalarnas pengar används mer effektivt. Det ger en bättre ekonomi på sikt och utrymme för fler välfärdssatsningar. Det är att leda kommunen på ett ansvarsfullt sätt. Varje gång har Socialdemokraterna och partierna de regerat med sagt nej. Det är att mot bättre vetande stänga dörren till förbättringsmöjligheter.

Socialdemokraterna i Emmabodas enda lösning på ekonomiska utmaningar är skattehöjningar eller att staten griper in och räddar situationen. Staten höjer till exempel skatten på tobak för att folk ska röka mindre. Hur återkommande skattehöjningar på arbete då ska leda till mer och fler jobb, som ger ökade resurser till vård, skola och omsorg, är för Moderaterna en gåta.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar