fredag 29 maj 2015

Eila Medin ny ordförande


Pressmeddelande 2015-05-29

Eila Medin, Emmaboda, blir ny ordförande för Moderaterna i Emmaboda kommun. Hon efterträder Ingvar Gustavsson, Emmaboda, som tidigare meddelat att han önskar avsäga sig sitt uppdrag.

Eila Medin har en långvarig yrkesbakgrund inom sjukvården och jobbade som socialchef i Emmaboda kommun fram tills tidigare i år, då hon gick i pension.
– Jag tackar för det här förtroendet och ser verkligen fram emot uppdraget, sa Eila Medin till närvarande medlemmar på föreningsmötet i torsdags kväll.

Avgående ordförande Ingvar Gustavsson, som ledde partiet genom en lokalt framgångsrik valrörelse, avtackades med en minnesgåva.

På efterföljande möte med vår fullmäktigegrupp nominerades också Teija Karlsson, Emmaboda, som nu är ersättare, att bli ordinarie ledamot för Moderaterna i Teknik- och fritidsnämnden efter Cecilia Thuresson som avsagt sig sitt uppdrag. Till ersättare efter Teija Karlsson nominerades Emmie Viding, Emmaboda. Dessa två val görs slutligen av kommunfullmäktige i Emmaboda kommun.

För mer information
Eila Medin, mobil 072-501 16 23

Ingvar Gustavsson, mobil 070-628 40 65

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar