fredag 17 oktober 2014

Skattehöjningen ett misslyckande för Socialdemokraterna

Det var redan förra året känt att det fanns en överhängande risk för att kommunen skulle drabbas av ett större underskott för 2014. Moderaterna i Emmaboda och Alliansen föreslog då andra åtgärder, som vi ville pröva före en skattehöjning, för att stärka ekonomin. Majoriteten sade nej och har sedan dess inte presenterat några långsiktiga lösningar för en ekonomi i balans.

– När valstugan är stängd slår Socialdemokraterna till med en skattehöjning. Om detta eller kommunens ekonomiska problem hörde vi ingenting under valrörelsen. Socialdemokraterna har inte ägnat en tanke åt vad de kan göra annorlunda utan har som enda lösning att debitera medborgarna för sina egna misslyckanden, säger Sten Olof Johansson (M)

Moderaterna har länge velat pröva om andra utförare kan utföra viss kommunal verksamhet bättre och billigare och efterlyst valfrihetsreformer samt en rejäl genomlysning av organisationen för att se hur vi kan använda medborgarnas skattepengar effektivare. Socialdemokraterna har hela tiden sagt nej.
– Med vår politik finns det åtminstone en chans för ett bättre näringslivsklimat och ökad kvalitet inom välfärden, vilket kan leda till fler jobb, inflyttning och ökade skatteintäkter. Men Socialdemokraterna blundar för dessa möjligheter av ideologiska skäl, säger Sten Olof Johansson (M)

Inför förra budgeten varnade vi tillsammans med Alliansen för ett underskott på 5,6 MSEK som Socialdemokraterna valde att trolla bort genom tveksam bokföring och hantering av skulder. Detta har nu slagit tillbaka och utgör en stor andel av det prognosticerade underskottet på 9 MSEK för året.
– Det är magstarkt att som Ann-Marie Fagerström skylla på mindre pengar från staten, när de generella statsbidragen till landets kommuner ökade med över 50 procent under Alliansregeringen. Att dessutom påstå att man sänkte skatten 2011 är direkt felaktigt. Det handlade om en skatteväxling med landstinget när landstinget tog över hela ansvaret för kollektivtrafiken. För Emmabodaborna märktes det ingen skillnad i plånboken, säger Sten Olof Johansson.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar