torsdag 20 februari 2014

Fel-fel-fel av Stig-Ove Andersson

Pressmeddelande från Moderaterna i Emmaboda:
Socialnämnden får minst 421 000 SEK mer i Alliansens budgetförslag jämfört med Socialdemokraternas budget. Inte 2,4 MSEK mindre som Stig-Ove Andersson påstår. Om vi räknar på samma våghalsiga sätt som han gör. 


– Stig-Ove Anderssons utspel är mycket märkligt. Jag vill inte tro att han medvetet kommer med felaktiga påståenden utan hoppas det beror på att han missat att se till helhetsbilden, säger Sten Olof Johansson.

För det första: Socialdemokraterna föregår utfallet i en pågående rättstvist eftersom de tagit 2,1 MSEK som är reserverade för ett eventuellt negativt utfall för Emmaboda kommun i den aktuella tvisten. Dessa pengar har de tillfört Socialnämndens budget. Var ska man hitta den summan om kommunen förlorar rättstvisten? Det motsvarar två till tre tjänster i äldreomsorgen om vi räknar på samma sätt som Stig-Ove Andersson.

För det andra: Socialdemokraterna har sprungit händelserna i förväg och tillfört 2,013 MSEK från årets lönerevision till Socialnämndens budget. Ett märkligt sätt att räkna eftersom dessa pengar förr om åren budgeterats som en gemensam pott för alla förvaltningar och sedan fördelats efter utfallet i löneförhandlingarna.
– Så har man aldrig gjort förut. Det gör man bara för att budgeten ska se bättre ut, säger Stefan Nyström.
I år uppgår den gemensamma potten till 6,4 MSEK som Alliansen för övrigt har med i budgeten. Alliansens budget för Socialnämnden hamnade på 137,864 MSEK enligt vårt och tidigare gängse metod att budgetera. Men räknar vi som Socialdemokraterna nu har börjat göra kan vi alltså addera de två beloppen ovan till Socialnämnden. Då hamnar vi på:
137,864 MSEK + 2,100 MSEK + 2,013 MSEK = 141,977 MSEK.
Alltså 421 000 SEK mer än Socialdemokraternas budget på 141,556 MSEK.  

För det tredje: Stig-Ove Andersson far med osanning när han hävdar att Alliansen har utförsäljning av verksamheter från det offentliga som enda lösning för att förstärka ekonomin. I vår budget står följande:
Allians för Emmaboda vill att kommunal verksamhet ska prövas mot andra driftsformer. Om någon annan kan utföra kommunal verksamhet billigare och med samma kvalitet eller till samma kostnad och högre kvalitet ska detta vara möjligt.
Avknoppningar av verksamheter som drivs vidare av nuvarande medarbetare ska stimuleras och uppmuntras. På så sätt uppnår vi en så god kvalitet, service och ekonomi som möjligt. Myndighetsutövning, strategiska funktioner och verksamhet som kommunen enligt lag och förordning måste utföra är givetvis undantagna
."
Vi har alltså aldrig påstått att verksamheter ska ”säljas ut”. Men de ska prövas mot såväl privata som personalkooperativa utförare. I budgeten skriver vi att detta gäller främst för verksamheter inom tekniska områden och allmän service.

 När det gäller socialtjänstens område har vi i första hand förespråkat valfrihetsalternativ som till exempel införande av LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten. Vi tycker att våra äldre har rätt att bestämma över sin egen vardag. De besparingar och effektiviseringar som på dessa sätt kan uppstå har vi öronmärkt tydligt i vår budget:
Det utrymme och de resurser som kan skapas ska i första hand tillfalla socialnämndens verksamhetsområden.”
Det är detta vi menar med att Socialnämnden förmodligen skulle få ännu mer än 421 000 SEK extra på sikt med Alliansstyre.
– Det är riskabelt att kasta sten i glashus. Stig-Ove Andersson ville påskina att vi satsar mindre pengar än hans parti på Socialnämnden. Vi kan visa att vi i själva verket satsar mer än Socialdemokraterna, säger Sten Olof Johansson.För mer informationSten Olof Johansson (M) 070-633 32 32Stefan Nyström (M) 070-530 84 77


                                              

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar