tisdag 12 november 2013

S+MP säger nej till miljökompensering

Majoriteten i Kommunstyrelsen sa nej till Moderaternas motion om att kommunen ska miljökompensera för resor och transporter. 

På mötet framförde Sten-Olof Johansson (M) att det finns en länsgemensam modell för klimatkompensering, som det också kallas, att utgå från. Modellen är ett resultat av en arbetsgrupp som länsstyrelsen tog initiativ till, efter att Moderaterna lagt förslag om miljökompensering i samtliga av Kalmar läns kommuner.

Men det hjälpte inte ens för att övertyga kommunstyrelsens miljöpartist. Vi ifrågasätter starkt om partiet gör skäl för sitt namn. Miljökompensering är en enkel åtgärd och litet steg vi kan ta mot en bättre miljö redan idag. Det ska bli intressant att höra Miljöpartister argumentera mot motionen i kommunfullmäktige.Yrkandet i sin ungefärliga lydelse:
Att motionen antas i sin helhet
Att Klimatsamverkan Kalmar läns skrift - Klimatkompensering av samhällsbetalda resor i Kalmar län, Förslag 2013-03-15 från länsgemensam arbetsgrupp – används som stöd för arbetet med klimatkompensering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar