onsdag 28 november 2012

Tydliga besked om valfrihetSå kom det då – majoritetens besked om hur de ser på människors förmåga att göra egna val och påverka sin livssituation. I dagens Barometer (finns ej på nätet i skrivande stund) svarar Ann-Marie Fagerström (S) och Stig-Ove Andersson (S) på en interpellation från Vänsterpartiet som vill veta vad Socialdemokraterna anser om LOV – Lagen om valfrihet. Svaret är tydligt: (S) säger nej till valfrihet inom äldreomsorgen.
Moderaterna i Emmaboda har länge velat införa valfrihet inom äldreomsorgen. Att invånarna tycker som vi, bekräftades i en undersökning tidigare i höstas. Det är tråkigt att kommunens politiska majoritet inte kan ta intryck av till exempel sina partivänner i Kalmar, där de styrande Socialdemokraterna har valt att införa LOV, efter förslag från Alliansen.
Vi säger ja till LOV. Vi säger ja till att du som är äldre själv ska få bestämma vem som kommer hem till dig och hjälper dig. Vi säger ja till ökat medborgarinflytande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar